Skip to main content

Kiwok är ett medicintekniskt företag som utvecklar och levererar produkter och tjänster inom M-Health till hälso- och sjukvården. Kiwok kom till oss med behovet att skapa en kraftigare närvaro på webben. Vi desinade och skapade en video som beskriver deras lösning med ett kraftfullt budskap. Vi fokuserade på att få tittarna att förstå hur viktig Kiwoks lösning är för att leva ett hälsosamt liv.

Leave a Reply