Skip to main content

Kiwok är ett medicintekniskt företag som utvecklar och levererar produkter och tjänster inom M-Health till hälso- och sjukvården. Kiwok kom till oss med behovet att skapa en kraftigare närvaro på webben. Vi desinade och byggde en hemsida som passar bättre in i tiden. Vi fokuserade på att få den att konvertera kunder bättre och att få den att passa det existerande varumärket bättre.

Leave a Reply